Родионов Александр Васильевич

Скарга щодо неправомірної поведінки судді

4views

 

Від 06.05.2015

 

                                                                 

 

 

Вища кваліфікаційна комісія суддів України

вул. Механізаторів, 9, м. Київ, 03109

 

ЗАЯВНИК

Родіонов Олександр Васильович

Адреса для листування: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 6 під’їзд, кімн. 38

Адреса реєстрації: 61123, пр. Тракторобудівників, б. 83г, кв. 67

Тел.: 050-300-39-10

 

 

 

Скарга

щодо неправомірної поведінки судді Дзержинського районного суду м. Харкова

Грищенко І. О.

 

Відомості про суддю: суддя Дзержинського районному суді м. Харкова Грищенко Ірина Олексіївна.

Інформація про судову справу: справа № 638/6501/15-ц за позовом Харківської обласної громадської організації «Громада Харкова» до Голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при ХОДА, голови установчих зборів Родіонова Олександра Васильовича про визнання неправомірними дій ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Харківській обласній адміністрації та визнання установчих зборів такими, що не відбулися.

Заявник – Родіонов Олександр Васильович, виступає Відповідачем по справі № 638/6501/15-ц.

Підстави для притягнення судді до дисциплінарної відповідальності:

Суддею Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І. О. було порушено наступні вимоги законодавства: підпункти «а», «г» ч. 1, ч. 2 ст. 92 Закону України «Про судоустрій та статус суддів», а саме: 

1) умисне або внаслідок недбалості:

а) незаконна відмова в доступі до правосуддя (у тому числі незаконна відмова в розгляді по суті позовної заяви, апеляційної, касаційної скарги тощо) або інше істотне порушення норм процесуального права під час здійснення правосуддя, що унеможливило учасниками судового процесу реалізацію наданих їм процесуальних прав та виконання процесуальних обов’язків або призвело до порушення правил підсудності чи підвідомчості;

г) порушення засад рівності всіх учасників судового процесу перед законом і судом, змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості;

2) безпідставне затягування або невжиття суддею заходів щодо розгляду заяви, скарги чи справи протягом строку, встановленого законом, зволікання з виготовленням вмотивованого судового рішення, несвоєчасне надання суддею копії судового рішення для її внесення до Єдиного державного реєстру судових рішень.

 

Обґрунтування позиції щодо порушення:

  1. 1.      Щодо порушення пп. «а» ч. 1 ст. 92 Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

27.04.2015 засобами поштового зв’язку я отримав копію Позовної заяви про визнання неправомірними дій ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Харківській обласній адміністрації та визнання установчих зборів такими, що не відбулися (далі за текстом – Позовна заява), копію Ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова про відкриття провадження у справі від 22 квітня 2015 року, а також копію Ухвали Дзержинського районного суду м. Харкова про забезпечення позову від 22 квітня 2015 року, в якій суд першої інстанції повідомляє про ухвалення рішення про забезпечення позову шляхом заборони Харківській обласній державній адміністрації затверджувати новий склад Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації до вирішення справи по суті.

За результатами аналізу Позовної заяви та характеру позовних вимог, вказана розглядувана справа № 638/6501/15-ц є такою, що не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, з наступних підстав.

По-перше, у Позовній заяві Позивач вказав в якості Відповідача Родіонова Олександра Васильовича, як фізичну особу, яка займає посаду Голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації, та як голову установчих зборів.

Відповідач на даний час не є головою вказаної у реквізитах Позовної заяви ініціативної групи, оскільки вона припинила своє існування. Відповідач також не є головою установчих зборів, оскільки такі збори вже відбулися, і на момент подання Позовної заяви Відповідач взагалі не є тією особою, на яку вказує Позивач.

Також Позивачем невірно вказане. А судом не з’ясовано місцезнаходження Відповідача (юридична адреса редакції газети «В ім’я життя», від якої я делегований до Громадської ради при ХОДА: 61145, м. Харків, вул. Новгородська, 3).

У той же час, у позовних вимогах Позивач просить суд визнати неправомірними дії ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації, крім того – визнати такими, що не відбулися, установчі збори, а також визнати перше засідання Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації (далі – Громадської ради при ХОДА) нелегітимним.

Тобто, Позивач пред’являє позов до мене, як до фізичної особи, яка виконувала владні управлінські функції під час здійснення діяльності з організації роботи ініціативної групи та установчих зборів Громадської ради при ХОДА, але позовні вимоги жодним чином не пов’язані з моїми діями як фізичної особи.

Усі рішення, на які посилається у Позовній заяві Позивач, були прийняті колегіально – ініціативною групою, установчими зборами або самою Громадською радою при ХОДА, але в жодному разі не мною особисто.

Вказане свідчить про порушення Позивачем при поданні Позовної заяви ст. 33 ЦПК України, виходячи з положень якої позов має бути пред’явлено до особи, яка має відповідати за позовом.

І цей факт не було досліджено та враховано судом під час прийняття рішення про відкриття провадження по справі.

При цьому, ініціативна група з підготовки установчих зборів вже припинила своє існування, установчі збори також завершилися, Громадська рада при Харківській обласній державній адміністрації не є юридичною особою і досі не сформована (з причини  подання Позивачем необґрунтованого судового позову та фактичного блокування роботи органу).

Відтак, єдиним належним Відповідачем у цьому випадку може бути лише Харківська обласна державна адміністрація. Більше того, в Ухвалі про забезпечення позову від 22 квітня 2015 року судом вже було заборонено Харківській обласній державній адміністрації вчиняти певні дії, а саме – заборонено затверджувати новий склад Громадської ради при ХОДА.

Харківська обласна адміністрація є суб’єктом владних повноважень, відтак це свідчить про адміністративно-правовий характер спірних відносин та про необхідність вирішення спору в порядку адміністративного судочинства.

Також вказане провадження не підлягає розгляду судами цивільної юрисдикції, враховуючи характер спірних відносин та формулювання позовних вимог.

Відповідно до ч. 1 ст. 15 ЦПК України, суди розглядають у порядку цивільного судочинства справи щодо:

1) захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів, що виникають із цивільних, житлових, земельних, сімейних, трудових відносин;

3) інших правовідносин, крім випадків, коли розгляд таких справ проводиться за правилами іншого судочинства.

Відповідно до ч. 1 ст. 17 КАС України, юрисдикція адміністративних судів поширюється на правовідносини, що виникають у зв’язку з здійсненням суб’єктом владних повноважень владних управлінських функцій, а також у зв’язку з публічним формуванням суб’єкта владних повноважень шляхом виборів або референдуму.

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 3 КАС України, суб’єкт владних повноважень — це орган державної влади, орган місцевого самоврядування, їхня посадова чи службова особа, інший суб’єкт при здійсненні ними владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих повноважень.

В Інформаційному листі № 3.2.-2005 від 26.12.2005 Верховний суд України зазначає, що «…може бути переданий на вирішення адміністративного суду спір, який виник між двома (кількома) конкретними суб’єктами суспільства стосовно їхніх прав та обов’язків у конкретних правових відносинах, у яких хоча б один суб’єкт законодавчо уповноважений владно керувати поведінкою іншого (інших) суб’єктів, а ці суб’єкти відповідно зобов’язані виконувати вимоги та приписи такого владного суб’єкта».

У п. 2 Інформаційного листа ВСУ зазначає також, що необхідною та єдиною ознакою суб'єкта владних повноважень є здійснення цим суб'єктом владних управлінських функцій, при цьому ці функції повинні здійснюватись суб'єктом саме у тих правовідносинах, у яких виник спір.
Виходячи з вищезазначеного критерію, можна виокремити певні категорії справ, розгляд яких відповідно до статей 1, 4, 17 КАС України має здійснюватись у порядку адміністративного 
судочинства:
а) спори осіб із суб'єктом владних повноважень щодо оскарження його рішень, дій чи бездіяльності у яких такий суб'єкт своїми владними рішеннями чи діями зобов'язує цих осіб вчиняти певні дії, утримуватись від вчинення певних дій, нести відповідальність. При цьому особи згідно з нормами чинного законодавства України зобов'язані виконувати такі владні рішення чи вимоги суб'єкта владних повноважень;
б) спори між суб'єктами владних повноважень з приводу реалізації їхньої компетенції у сфері управління, а також спори з приводу укладання та виконання адміністративних договорів. 

В окремих випадках суб’єктами владних повноважень може бути інший суб’єкт при здійсненні ним владних управлінських функцій на основі законодавства, в тому числі на виконання делегованих функцій. Тобто, в окремих випадках, як суб’єкт владних повноважень може виступати особа, яка не є органом державної влади, органом місцевого самоврядування, їхньою посадовою чи службовою особою, але в силу повноважень, наданих законодавством, виконує окремі владні управлінські функції або делеговані повноваження.

Відповідно до п. 1 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, що затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996 (далі – Типове положення), Громадська рада при обласній держадміністрації є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження 
ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

Враховуючи зазначене, у розглядуваних правовідносинах суб’єктом владних повноважень може виступати як голова ініціативної групи чи установчих зборів Громадської ради при ХОДА (Відповідач по цій справі), так і самі ці органи, щодо яких Позивач просить суд задовольнити позовні вимоги.

Більше того, Харківська обласна державна адміністрація, щодо якої вже прийнято рішення про забезпечення позову, беззаперечно є суб’єктом владних повноважень, що свідчить про адміністративно-правовий характер спірних відносин та відсутність підстав для розгляду цієї справи судом загальної юрисдикції.

Усі зазначені вимоги законодавства були проігноровані суддею Грищенко І. О. під час прийняття рішення про відкриття провадження по справі, а тим більше під час постановлення Ухвали про забезпечення позову від 22.04.2015.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 122 ЦПК України, суддя відмовляє у відкритті провадження у справі, якщо заява не підлягає розгляду в судах у порядку цивільного судочинства.

Оскільки судом вже було винесено Ухвалу про відкриття провадження по справі від 22 квітня 2015 року, має бути застосовано п. 1 ч. 1 ст. 205 ЦПК України, згідно з яким суд своєю ухвалою закриває провадження у справі, якщо справа не підлягає розгляду в порядку цивільного судочинства, однак цього суддею, в порушення вимог ЦПК України, зроблено не було.

Вказане свідчить, по-перше, про некомпетентність судді, яка приймала Ухвалу про відкриття провадження по справі № 638/6501/15-ц, по-друге, це призвело до порушення правил підсудності та підвідомчості розгляду справи.

 

  1. 2.      Порушення пп. «г» ч. 1 та ч. 2 ст. 92 Закону України «Про судоустрій та статус суддів».

22.04.2015 суддею Грищенко І. О. було винесено Ухвалу про забезпечення позову, в якій зазначено про ухвалення рішення про забезпечення позову шляхом заборони Харківській обласній державній адміністрації затверджувати новий склад Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації до вирішення справи по суті.

Вказаною Ухвалою було фактично заблоковано роботу Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації.

Під час прийняття Ухвали суддею були порушені вимоги як ст.. 151, 152 ЦПК України, так і Постанови Пленуму ВСУ № 6 від 22 грудня 2006 року «Про практику застосування судами цивільного процесуального законодавства при розгляді заяв про забезпечення позову».

У Постанові ПВСУ також звертається увага на те, що за змістом ч. 1 ст. 151 Цивільного процесуального кодексу України єдиною підставою для забезпечення позову є відповідне клопотання у формі мотивованої заяви будь-якої з осіб, котрі беруть участь у справі. У даному випадку, заява Позивача про забезпечення позову не містить жодних обґрунтувань щодо відсутності гарантій виконання рішення суду у разі задоволення позовних вимог. 

Позивачем не надано жодного доказу того що дійсно Третя особа має намір підписати документ на який посилається Позивач, що підписання такого документа дійсно утруднить або унеможливить виконання рішення суду. Більш того суд у своїй ухвалі прямо вказує, що вважає обґрунтованим припущення Позивача про те, що невжиття заходів забезпечення позову унеможливить певні дії, пов’язані із виконанням рішення.

            Відповідно до ч.4 ст. 60 ЦПК України — доказування не може ґрунтуватися на припущеннях. Відтак, посилання саме на те, що припущення позивача є начебто обґрунтованим, є недопустимим з точки зору принципів цивільного судочинства.

Крім того, згідно з п. 4 Постанови ПВСУ, розглядаючи заяву про забезпечення позову, суд (суддя) має з урахуванням доказів, наданих позивачем на підтвердження своїх вимог, пересвідчитися, зокрема, в тому, що між сторонами дійсно виник спір та існує реальна загроза невиконання чи утруднення виконання можливого рішення суду про задоволення позову; з’ясувати обсяг позовних вимог, дані про особу відповідача, а також відповідність виду забезпечення позову, який просить застосувати особа, котра звернулася з такою заявою, позовним вимогам.

З цього приводу наголошуємо на наступному:

1. Вимоги Позивача до Відповідача носять безпідставний характер, оскільки не мають жодного документального, чи будь якого іншого обґрунтування. Отже, досі не було з’ясовано суть спору та його наявність взагалі.

2. Не з’ясовані дані про особу Відповідача. Оскільки Відповідач на даний час не є ні головою вказаної у реквізитах позовної заяви ініціативної групи, оскільки вона припинила своє існування. Відповідач наразі не є також головою установчих зборів, оскільки такі збори вже відбулися, і на момент подання позовної заяви Відповідач взагалі не є тією особою на яку вказує Позивач. Також невірно вказане місцезнаходження Відповідача, що є порушенням ст. 119 ЦПК України, оскільки судом при відкритті провадження не було встановлено особу Відповідача і  те, чи є Відповідач взагалі належним Відповідачем по справі.

Винесення ухвали до надання Відповідачем своїх пояснень або заперечень, відповідно до ст. 151 ЦПК України, не є обов’язком суду, оскільки передбачає можливість винесення такої ухвали на будь якій стадії розгляду справи.

3. Позивач не надав жодних доказів, як в обґрунтування своїх вимог, так і щодо забезпечення позову.

Згідно з позицією Пленуму ВСУ, вирішуючи питання про забезпечення позову, суд має брати до уваги інтереси не тільки позивача, а й інших осіб, права яких можуть бути порушені у зв’язку із застосуванням відповідних заходів.

Позовна заява, надіслана мені разом з оскаржуваною Ухвалою, є абсолютно необґрунтованою. Позивач наводить лише власні припущення, які жодним чином не підтверджені документально.

У той же час, постановлення Дзержинським районним судом м. Харкова оскаржуваної Ухвали фактично блокує діяльність Громадської ради при ХОДА та позбавляє 198 громадських організацій, представники яких входять до Громадської ради при ХОДА, та їх членів, які в свою чергу є представниками громади Харківської області.

Це прямо вказує на не співрозмірність засобів забезпечення позову, оскільки винесення такої ухвали порушує законні права 198 організацій, начебто забезпечуючи право Позивача (однієї організації).

Крім того, вищевказана ухвала блокує роботу Громадської ради при ХОДА, яка відповідно до постанови Кабінету міністрів № 996 від 3 листопада 2010 р. «Про забезпечення участі громадськості формуванні та реалізації державної політики» (у редакції, чинній на момент виникнення спору) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю органів виконавчої влади, налагодження ефективної взаємодії зазначених органів з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики. 
Отже, забезпечення позову у такий спосіб порушує право громадян брати участь у формуванні державної політики, а це, в свою чергу, порушує законний режим функціонування державних органів, які відповідно до ст. 19 Конституції України мають діяти виключно у відповідності до чинного законодавства України. 
Відповідно до ст. 5 Конституції України єдиним джерелом влади в Україні є народ України. Блокуючи своєю ухвалою діяльність Громадської ради при ХОДА, суд фактично усуває народ від участі у формуванні державної політики, та полишає Третю особу можливості діяти у законний спосіб. Що само по собі є неспіврозмірним засобом забезпечення інтересу однієї юридичної особи.

Жодних причин, у зв’язку з якими потрібно забезпечити позов, та будь-яких обґрунтованих доказів, що невжиття заходів забезпечення позову може ускладнити чи зробити не можливим виконання рішення суду, Позивачем надано не було. Відтак, обрання виду забезпечення позову у вигляді заборони Третій особі затверджувати новий склад Громадської ради при Харківській обласній державній адміністрації є необґрунтованим.

 

Звертаємо Вашу увагу на те, що вказану Ухвалу було винесено на наступний день після отримання Позовної заяви Позивача. При цьому, розгляд справи № 638/6501/15-ц було сьогодні перенесено майже на три тижні (з 06.05.2015 на 27.05.2015).

Вказане свідчить про неспіврозмірність обрання дати перенесення судового засідання, а також порушує моє право на рівність сторін перед законом і судом.

Враховуючи Ухвалу про забезпечення позову від 22.04.2015, перенесення судового розгляду на значний строк призводить до блокування цілого органу – Громадської ради при ХОДА, до складу якого на разі входять 198 громадських організацій.

 

“Всі відомості, подані у цій заяві, є правдивими, і я обізнаний з тим, що у разі поширення неправдивої інформації мене може бути притягнуто до встановленої законом відповідальності”.   ________________

(підпис заявника)

 

Враховуючи вищевикладене, керуючись чинним законодавством, зокрема ст.ст 15, 33, 122, 205, 293 ЦПК України, ст.ст. 1, 3, 17 КАС України, Постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. N 996, Законом України «Про судоустрій та статус суддів»,  —

 

ПРОШУ:

 

  1. Розглянути вказану Скаргу та притягнути до дисциплінарної відповідальності суддю Дзержинського районного суду м. Харкова Грищенко І. О.
  2. Повідомити мене про результати розгляду справи за адресою: 61022, м. Харків, пл. Свободи, 5, Держпром, 6 під’їзд, кімн. 38.

 

Додатки:

  1. Копія Позової заяви про визнання неправомірними дій ініціативної групи з підготовки установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Харківській обласній адміністрації та визнання установчих зборів такими, що не відбулися.
  2. Копія Ухвали про відкриття провадження у справі від 22.04.2015.
  3. Копія Ухвали про забезпечення позову від 22.04.2015.

 

Заявник

                          Родіонов О. В.

 

Leave a Response